Fajn podnikání

Fajn
podnikání

Podnikání a management

Studuj nově akreditovaný program v Praze, nebo v Ostravě...

Slider

Co je Podnikání?

Pojď studovat Podnikání a staň se mistrem v oboru. Rozvíjej dále své ekonomické myšlení orientované na podnikání a management. Vychováme z tebe manažera nebo podnikatele, který bude schopen zastávat manažerské funkce v nižším a středním managementu. Budeš schopen řídit dílčí podnikatelské projekty či samostatně podnikat v malých a středních firmách. Obor je profilován zejména na prohlubování teoretických i praktických požadavků rozvoje malých a středních firem.

Bakalářské studium

podnikání

Podnikání a podnik

Chceš se stát úspěšným podnikatelem? Víme, jak na to.

Podnikatelské myšlení

Podnikatelské myšlení a kreativita

Naučíš se využívat všechny příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní.

Management

Management

Řekneme ti, jak být tím nejlepším řídícím pracovníkem.

Leadership

Leadership a týmová práce

Ukážeme ti, jak vést lidi a určovat směr, kterým se mají vydat.

Marketing

Marketing

Budeš se umět orientovat v oblasti marketingu.

Podnikové finance

Podnikové finance

Dozvíš se, jak být správným hospodářem.

Navazujcí magisterské studium

Podnikání a inovace

Podnikání a inovace 

Chceš se stát úspěšným podnikatelem? Inovace jsou hybnou silou rozvoje.

Pracovní právo

Pracovní právo

Získáš vědomosti z oblasti pracovního práva.

Strategický management

Strategický management

Získáš informace o moderních trendech ve strategickém řízení.

Lidské zdroje a leadership

Lidské zdroje a leadership

Ukážeme ti, jak vést lidi a určovat směr, kterým se mají vydat.

Strategický marketing

Strategický marketing

Naučíš se vypracovávat analýzy podniku a konkurenčních faktorů. 

Jaký titul získám?

Bakalářský, Bc.

Chceš studovat podnikání? Zajímá tě problematika financování podniků? Sníš o tom stát se manažerem v podniku? Studuj obor, který tě bude bavit!

 • Délka studia u prezenční formy studia 6 semestrů (3 roky), u kombinované formy studia 7 semestrů (3,5 roku)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Bc.
 • ·         Forma studia: prezenční (Praha, Ostrava), kombinovaná (Praha, Ostrava)

Navazující magisterský titul, Ing.

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oboru Podnikání? Navazující magisterské studium ti pomůže ještě více rozvíjet tvé schopnosti a ukáže ti nové obzory.

 • Délka studia 4 semestry (2 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Ing.

 

Kde se uplatním?

Uplatnění bakalářů

Jako absolvent se uplatníš na pozicích malých a středních podnikatelů, manažerů středního a nižšího managementu a odborných specialistů na jednotlivých úsecích podniků soukromého a veřejného sektoru. Studijní program je zaměřen na rozvoj dovedností a schopností, které pak využiješ třeba při zakládání nového podniku i při rozvoji již existujících organizací. Důraz je kladen na rozvoj kreativních schopností, schopností vytvářet/objevovat a využívat příležitosti, přijímat přiměřená rizika a jednat samostatně.

Mezi charakteristické profese patří:

 • Podnikatel a manažer v segmentu MSP
 • Nižší a střední manažer nebo pracovník ekonomického zaměření ve veřejném sektoru
 • Nižší a střední manažer v oblasti managementu
 • Projektový manažer
 • Nižší a střední manažer v oblasti marketingu
 • Nižší a střední manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví
 • Produktový manažer (specialista)
 • Specialista finančního controllingu
 • Účetní metodik

 

Uplatnění inženýrů

Uplatníš se na pozicích samostatných podnikatelů, manažerů všech stupňů managementu, včetně nejvyššího korporátního managementu a odborných specialistů na jednotlivých úsecích podniků soukromého a veřejného sektoru. Studium je zaměřeno na rozvoj strategických kompetencí. Klademe důraz na inovace a inovační management jako faktory konkurenceschopnosti v dnešní ekonomice a zároveň znalosti a dovednosti požadované zaměstnavateli.

Mezi charakteristické profese patří:

 • Podnikatel a manažer středního a vrcholového managementu  
 • Střední a vrcholový manažer nebo vedoucí pracovník v podnikatelském sektoru  
 • Střední a vrcholový manažer nebo vedoucí pracovník ve veřejném sektoru  
 • Střední a vrcholový manažer v oblasti marketingu a obchodu  
 • Střední a vrcholový manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví, controllingu  
 • Střední a vrcholový manažer v oblasti řízení rizik  
 • Projektový manažer inovací

Jakou formou budu studovat?

Prezenční forma

 1. Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium.
 2. Výuka probíhá ve všední dny.
 3. Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe, možnost účasti na mezinárodní výměně studentů Erasmus.

Prezenční studium

Kombinovaná forma

 1. Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 2. Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu i neděli.
 3. Téma své diplomové práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

kombinované studium

Kde můžu studovat?

Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou s dvacetiletou tradicí. Svým studentům se vždy snažíme vyjít vstříc a abychom vám byli ještě blíž, otevíráme obor Podnikání a management ve dvou českých metropolích. Studovat podnikání tak můžeš v Praze nebo v Ostravě.


mapa ČRPrahaOstrava

Chci se přihlásit ke studiu

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2020)  si můžeš podat do 30. 9. 2020.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu libovolného výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.vspp.cz.


Přihlášky jsou otevřeny na:
www.vspp.cz

Přihláška ke studiu